Gebruiksvoorwaarden

De naam en het logo van “Mol’d’Art” zijn beschermd door nationale en internationale wetten.  De gebruiksrechten, reproductierechten en intellectuele rechten van deze site zijn exclusief eigendom van de bvba Vanelven.

Wij besteden veel aandacht aan de juistheid en volledigheid van de informatie op onze website.  Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en/of weglating, noch voor enigerlei schade die het gevolg is van de togang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie op de website of van de niet-toegankelijkheid ervan.

De producten beschreven en afgebeeld op deze website geven een overzicht van ons gamma.  De vermelding van een product op deze website houdt geen aanbod in.  De loutere wilsuiting van de klant om een product te verwerven volstaat niet om een overeenkomst tot stand te brengen.  De klant kan enkel een bestelling plaatsen op deze site als hij bevestigt dat hij de algemene voorwaarden voor internetverkoop van Mol d’Art heeft gelezen en goedgekeurd.

De afbeelding en productbeschrijvingen zijn niet bindend.  De informatie die hieruit blijkt, moet steeds gecontroleerd worden.

De aangeduide prijzen zijn geldig op de dag van consultatie van de website, behoudens affichagefouten, waarvoor bvba Mol d’Art niet verantwoordelijk kan worden gesteld.