Privacy

Uw privacy is belangrijk en wij respecteren ze ook.  Op deze website worden op verschillende plaatsen en manieren persoonlijke gegevens verzameld.  Deze gegevens worden bewaard in een beveiligde database van Mol d’Art.  Mol d’Art geeft deze gegevens onder geen enkele voorwaarde door aan andere partijen, behalve als wij voor het uitvoeren van een verkoopsovereenkomst externe diensten (zoals vervoersdiensten) inschakelen die dan uitsluitend in onze opdracht werken.

Persoonlijke gegevens die automatisch worden verkregen

Bij een bezoek aan onze website en bij gebruik van onze zoekfunctie worden de technische kenmerken van uw opvraging automatisch in logfiles op onze servers bijgehouden. Deze technische kenmerken hebben betrekking op de opgevraagde url’s van de pagina’s die op onze site geraadpleegd worden, het ip-nummer van de bezoeker, het tijdstip van de opvraging, de http-referer url of de url’s van pagina’s van andere sites die geraadpleegd werden om naar onze site te gaan, de beeldschermgrootte, de gebruikte browser en dergelijke.  Wij gaan niet na (als dat al zou kunnen) wie welk ip-nummer op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon.  Deze gegevens worden enkele maanden bijgehouden en uitsluitend gebruikt voor statistische analyses van het gebruik van de site en om de inhoud, de werking en gebruiksvriendelijkheid ervan te verbeteren.

Persoonlijke gegevens die via registratie en formulieren worden verkregen

Bepaalde functies op de website (zoals het plaatsen van een bestelling in de webwinkel) kunnen pas worden gebruikt na het invullen van registratieformulieren.  Die verplichten gebruikers hun contactgegevens (zoals naam, email- en postadres), unieke identificatiegegevens (zoals gebruikersnaam en password), demografische informatie (zoals postcode), en financiële informatie (zoals rekening- of creditcardnummers) in te vullen.  Deze informatie wordt bewaard en gebruikt voor het afhandelen van bestellingen en het versturen van informatie over ons bedrijf, uitzonderlijke promoties en elektronische nieuwsbrieven.

Nieuwsbrieven

Als u zich aan- of afmeldt voor een van onze e-mailnieuwsbrieven, dan worden de technische kenmerken van uw mutatie samen met uw e-mailadres gedurende enkele maanden bewaard. Uw e-mailadres wordt daarnaast uitsluitend gebruikt voor de toezending van de betreffende nieuwsbrief gedurende de volledige looptijd van uw abonnement.  Het staat u vrij voor uw abonnement een e-mailadres te gebruiken dat niet tot uw persoon kan worden herleid. U kunt zich altijd afmelden voor elk van onze nieuwsbrieven, op een redelijke manier die onderaan elke editie van de betreffende nieuwsbrief staat vermeld. Als dat om één of andere reden niet zou lukken, verwijderen we u uit de abonneelijst na ontvangst van een schriftelijk verzoek.

Contactformulieren en e-mail

Als u een contact-, aanmeld- of informatieformulier op een van onze websites invult en opstuurt, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt samen met de technische kenmerken door ons bewaard zolang als naar de aard van het formulier en van uw bericht nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording, afhandeling en/of verantwoording naar aanleiding van uw bericht. Uw bericht kan daarnaast terecht komen in ons e- mailarchief, waar het als gevolg van backupprocedures en wettelijke bewaarplicht gedurende 7 jaar kan worden bewaard.

Persoonlijke gegevens die verkregen worden door het gebruik van cookies

Op deze website worden cookies gebruikt om persoonlijke gegevens te registreren.  Een cookie is een lein bestand dat bij een bezoek aan een website automatisch vanuit de server op de harde schijf van uw computer wordt gezet.  Omdat de website de computer bij een volgend bezoek kan herkennen, wordt de toegang tot de site vereenvoudigd en moeten niet alle gegevens opnieuw worden ingeven.  Cookies worden gebruikt om een site aan individuele voorkeuren aan te passen en helpen bij de analyse van de goede werking en het gebruik ervan.

De configuratie van de meeste browsers laat toe om cookies te aanvaarden of te verwerpen en om de gebruiker te verwittigen als ze worden ontvangen.  U kan cookies altijd weigeren maar dat kan wel gevolgen hebben voor de functionaliteit en de goede werking van de navigatie.  In de helpfunctie van uw browser staat bijkomende informatie en hoe u cookies kan toestaan of weigeren.

Google Analytics

Mol d’Art maakt gebruikt van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om het gebruik van de site te analyseren.  Deze informatie (met inbegrip van uw ip-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om te kunnen rapporteren over het gebruik van een site en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw ip-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren zoals hierboven aangegeven. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Advertentievertoningen en -kliks

Advertentievertoningen en -kliks kunnen worden geregistreerd door Mol d’Art en de advertentienetwerken waarin Mol d’Art participeert.  Als u op een advertentie klikt kunnen de technische kenmerken van de klik worden opgeslagen in logfiles die voor de financiële verantwoording enkele maanden worden bewaard.  Wij gaan niet na (als dat al zou kunnen) wie welk ip-nummer op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon.  Mol d’Art kan aan verschillende netwerken (Google Adwords, Webgains, Ad Pepper, Yahoo,….) participeren.  Elk van die advertentienetwerken voert een eigen privacybeleid.

Links naar andere websites

Deze website kan links naar andere websites bevatten. Mol d’Art is niet verantwoordelijk voor het privacy-reglement van deze websites.

Veiligheid

Als wij uw gegevens ontvangen of overdragen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector
Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen via onze site
Alle financiële transacties verlopen via de streng beveiligde servers van OGONE.  OGONE is een externe leverancier van online betalingsfaciliteiten.  Meer informatie vindt u op de website van OGONE: www.ogone.be

Uitzonderingen: misbruik, verplichtingen

Als er naar ons oordeel sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik van onze faciliteiten kunnen wij bepaalde ip-nummers en/of e-mailadressen voor bepaalde of onbepaalde duur de toegang ontzeggen. Bij vormen van misbruik waarbij derden in hun belangen worden geschaad, kunnen wij de betreffende gegevens aan deze derden ter beschikking stellen. Bij misbruik stellen wij alles in het werk om aangifte te kunnen doen dan wel u in rechte te kunnen aanspreken.

Recht op inzage

U beschikt over een recht van inzage en verbetering van de gegevens die we opslagen.  Richt daarvoor een schriftelijk en aangetekend verzoek met een kopie van uw identiteitskaart naar Mol d’Art bvba op volgend adres: A2 Industriepark 16, 3290 Webbekom.

Verwijdering van de contactlijst

Wie niet meer door Mol d’Art gecontacteerd wenst te worden kan dat eenvoudig kenbaar maken met een mail naar info@moldart.be.  Uw gegevens worden dan onverwijld uit de bestanden verwijderd.

Als u van geen enkel bedrijf nog mailings of telefonische oproepen wenst te ontvangen, contacteer dan de Robinson-lijst van het Belgisch Direct Marketing Verbond (online: www.robinsonlist.be, gratis telefoonnummer: 0800-91 886 of per post: BDMV, Robinson list, Buro&Design Center, Heizel Esplanade B46, 1020 Brussel)

Wijzigingen aan het privacy-beleid

Als Mol d’Art persoonlijke informatie zou willen gebruiken voor toepassingen die nog niet in dit privacy-beleid zijn voorzien, wordt u op de hoogte gebracht van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en krijgt u de kans om uw deelname te weigeren.