Keuring en certificaten

Alle toestellen van Mol d’Art worden gekeurd door een erkende Externe Dienst voor Technische Controles op de werkplaats. 

Technisch Bureau Verbrugghen v.z.w. onderzoekt de toestellen in het kader van de laagspanningsrichtlijn, de wetten en reglementen inzake veiligheid en hygiëne en maakt telkens een risicoanalyse volgens EN1080.

Alle beschikbare certificaten liggen ter inzage op de hoofdzetel van Mol d’Art.